เฟอร์นิเจอร์ Furfactory

By admin

โต๊ะคอมพิวเตอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์ โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็กหน้าเมลามีนสีเทา 80*60 ซ.ม.มีรางคีย์บอร์ดและรูร้อยสายไฟหน้าโต๊ะ ราคา 1,990 บาท