เฟอร์นิเจอร์ Furfactory

โต๊ะคอมพิวเตอร์

โต๊ะคอมพิวเตอร์ขาเหล็ก
หน้าเมลามีนสีเทา 80*60 ซ.ม.
มีรางคีย์บอร์ดและรูร้อยสายไฟหน้าโต๊ะ

ราคา 1,990 บาท