โต๊ะพับแสตนเลส

45 x 120 x 75 ซม. 2,100 บาท
45 x 150 x 75 ซม. 2,300 บาท
45 x 180 x 75 ซม. 2,500 บาท

60 x 120 x 75 ซม. 2,400 บาท
60 x 150 x 75 ซม. 2,800 บาท
60 x 180 x 75 ซม. 3,200 บาท

75 x 120 x 75 ซม. 2,800 บาท
75 x 150 x 75 ซม. 3,200 บาท
75 x 180 x 75 ซม. 3,400 บา

จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 5,999 บาท
จัดส่งฟรีเมื่อสั่งซื้อครบ 5,999 บาท
ราคาโรงงานผู้ผลิต
ราคาโรงงานผู้ผลิต
จัดส่งทั่วประทศไทย
จัดส่งทั่วประทศไทย