เฟอร์นิเจอร์ Furfactory

ชั้นวาง

ชั้นวางสแตนเลส 3 ชั้น
พับเก็บได้ มีล้อเลื่อน

ราคา 2,700 บาท

ชั้นวางสแตนเลส 3 ชั้น
พับเก็บได้ มีล้อเลื่อน

ราคา 3,300 บาท