เฟอร์นิเจอร์ Furfactory

เก้าอี้รับรอง

เก้าอี้รับรอง เพิ่มในหมวดเก้าอี้รับรอง

ตัวละ 1,290 บาท

ขนาด กว้าง 49 ซม. ลึก 58 ซม. สูง 86 ซม.

เก้าอี้รับรอง 02

ขนาด กว้าง 44 ลึก 54 สูง 75 ซม.

ตัวละ 800 บาท (รุ่นเบาะหนา)

เก้าอี้รับรอง 03

กว้าง 43 ลึก 47 สูง 80 ซม.

ตัวละ 670 บาท

เก้าอี้รับรอง 04

กว้าง 50 ลึก 57 สูง 85 ซม.

ตัวละ 940 บาท

เก้าอี้รับรอง 

ตัวละ 3,200 บาท