เฟอร์นิเจอร์ Furfactory

โต๊ะโรงอาหาร

1 .60*120 ราคา 2,750

2 .60*150 ราคา 3,340

3.60*180 ราคา 3,840

4.75*120 ราคา 3,040

5.75*150 ราคา 3,840

6.75*180 ราคา 4,140

โต๊ะโรงอาหารไม้ยาง

ขนาด 60*120*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3,440 บาท

ขนาด 60*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 4,440 บาท

ขนาด 60*180*75 ซม.

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 4,940 บาท

ขนาด 75*120*75 ซม.

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*120*45 ซม ราคา 3,840 บาท

ขนาด 75*150*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*150*45 ซม ราคา 4,940 บาท

ขนาด 75*180*75 ซม

พร้อมม้านั่งยาว 2 ตัว ขนาด 30*180*45 ซม ราคา 5,840 บาท

โต๊ะโรงอาหาร (6ขา)
ขนาด 60*150*75 ซม.( 6ขา)
ขนาด 60*180 (6ขา) ซม.
ขนาด 75*150*75 ซม. (6ขา)
ขนาด 75*180*75 ซม. (6ขา)

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ปาร์ติเกิ้ล

โครงขาเหล็กผลิตจากเหล็กกล่อง 1.2 นิ้ว เหล็กหนา1 มม. ขาพ่นสีดำ

 

ม้านั่งโรงอาหารไม้เมลามีนสีขาว ขนาด 30x120x45 cm. ราคา 950 บาท

ม้านั่งโรงอาหารไม้เมลามีนสีขาว ขนาด 30x150x45 cm. ราคา 1,050 บาท

ม้านั่งโรงอาหารไม้เมลามีนสีขาว ขนาด 30x180x45 cm. ราคา 1,150 บาท

 

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง

 

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 30x120x45 cm. ราคา 1,215 บาท

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 30x150x45 cm. ราคา 1,415 บาท

ม้านั่งโรงอาหาร ไม้ระแนง ขนาด 30x180x45 cm. ราคา 1,515 บาท